Cara liên hệ
Cara liên hệ

Messenger
Messenger

Zalo
Zalo

Gọi Cara
Gọi Cara

Các vị trí ứng tuyển

Sale Admin

Mức Lương: 20-25 triệu

Nơi làm việc: TP. HCM, Hà Nội

Chi tiết

Telesale

Lương Cứng: 7 triệu (9 – 20 Triệu)

Nơi làm việc: TP. HCM, Hà Nội

Chi tiết

Nhân viên quay dựng

Mức lương: 10- 13 triệu

Nơi làm việc: Hà Nội

Chi tiết

Nhân viên trực Page

Mức lương: 7 – 20 triệu

Nơi làm việc: Hà Nội, TP.HCM

Chi tiết

Đặc điểm môi trường tại Cara

 • Tôn trọng cá nhân

  Cara đề cao việc giao tiếp không phân biệt. Chúng ta có thể khác biệt về vị trí và trách nhiệm nhưng khi đối xử với nhau, chúng ta đều là những con người bình đẳng.

 • Khuyến khích sự chủ động và đề cao sự hiệu quả

  Cara khuyến khích việc bạn hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu nhiệm vụ của mình và thực hiện nó với sự tự chủ cao nhất và khi đó EWAY sẽ trao trọn quyền cho các bạn.

 • Kiên quyết bảo vệ tính nhất quán của tập thể

  Cara không trừng phạt thất bại, nhưng chúng ta sẵn sàng cắt bỏ những cá nhân gây tổn hại tới văn hoá, gây hại cho đồng nghiệp và tổ chức

Quan điểm phát triển

 • Ghi nhận và lương thưởng

  Cara đề cao việc giao tiếp không phân biệt. Chúng ta có thể khác biệt về vị trí và trách nhiệm nhưng khi đối xử với nhau, chúng ta đều là những con người bình đẳng.

 • Đề cao sự tin cậy, tin tưởng trong tập thể

  Sự tin cậy tỷ lệ nghịch với kiểm soát. Một môi trường có sự tin cậy cao sẽ không cần phải nói gì nhiều, mỗi cá nhân sẽ hành động xứng đáng với sự tin cậy tập thể dành cho mình và sẽ tạo ra kết quả tốt nhất.

 • Nỗ lực để trở thành một tập thể có mật độ người tài cao

  Cara tin rằng một tập thể có mật độ người tài cao, kết hợp với sự tin cậy lẫn nhau và được trao quyền sẽ giải phóng ra những kết quả vượt ngoài mong đợi.

 • Tập trung vào hiệu quả

  Chúng ta khuyến khích mỗi thành viên của Cara khi lựa chọn hành động hãy chọn hành động tốn ít tài nguyên mà tạo ra kết quả lớn

Văn hóa và con người tại Cara