Cara liên hệ
Cara liên hệ

Messenger
Messenger

Zalo
Zalo

Gọi Cara
Gọi Cara

Câu 1:

Nhà Thanh có ao bèo 1.000m2, ngày hôm sau số lượng bèo sẽ nở gấp đôi ngày hôm trước, đến ngày thứ 18 thì bèo đã nở được nửa ao. Vậy đến ngày thứ bao nhiêu thì bèo sẽ nở đầy ao?

headerphu