Cara liên hệ
Cara liên hệ

Messenger
Messenger

Zalo
Zalo

Gọi Cara
Gọi Cara

Phong thủy là một lĩnh vực khó nhưng nó cũng là một trong những yếu tố được coi là có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của một người, một doanh nghiệp. Do đó, trong bài viết này, CARA  xin đưa ra một vài lưu ý  về việc áp dụng các yếu tố phong thủy vào thiết kế logo công ty.

Sử dụng màu

Trong thiết kế logo theo phong thủy, việc đầu tiên là sự lựa chọn về màu sắc, như phản ứng của con người với màu sắc mạnh hơn phản ứng với hình dạng và lời nói. Phong thủy khôn ngoan, mỗi màu đại diện cho một yếu tố phong thủy cụ thể và nó được lựa chọn cẩn thận.

Ví dụ, màu đỏ luôn luôn là một kích thích, màu sắc tích cực mà các cuộc gọi đến hành động, trong khi màu xanh lá cây và màu xanh là màu sắc dịu nhẹ nhàng hơn với năng lượng phong thủy.

Disposable coffee paper cup mockup design

Đó là lẽ thường mà người ta sẽ tránh sử dụng màu đỏ trong thiết kế logo của một doanh nghiệp spa, ví dụ như màu sắc này sẽ mang lại một hoạt động, chất lượng dương năng lượng phong thủy đi ngược lại bản chất âm êm dịu của một spa.

Như mỗi doanh nghiệp cũng thuộc về một yếu tố phong thủy cụ thể, nó là rất cao nên để lựa chọn màu sắc hài hòa phong thủy cho việc thiết kế logo doanh nghiệp. Màu sắc tốt nhất là màu sắc mà tăng cường các yếu tố phong thủy của doanh nghiệp bởi vì họ thể hiện một trong hai giống nhau, hoặc miễn phí đến các yếu tố phong thủy kinh doanh.

Sử dụng hình dạng

Màu sắc được theo sau bởi sự lựa chọn của các hình dạng cụ thể, như hình dạng cũng là những biểu hiện của năm yếu tố phong thủy. Trong thiết kế logo theo phong thủy, mỗi hình dạng là một biểu hiện của một yếu tố phong thủy. Mối quan hệ của các hình dạng (và màu sắc) với các yếu tố cụ thể là dễ hiểu nếu bạn kết hợp chúng với sự hiện diện của họ trong tự nhiên.

Ví dụ, các yếu tố gỗ phong thủy tốt nhất là thể hiện bằng hình chữ nhật, bởi vì đây là hình dạng tương tự như hầu hết năng lượng trở lên ngày càng tăng của một cái cây, một nhà máy, một bông hoa, vv

Sử dụng hình ảnh và biểu tượng

Hình ảnh và biểu tượng, mặc dù một sự kết hợp của màu sắc và hình dạng, là thể loại tiếp theo, tiếp theo là loại biển báo hướng dẫn và các phép đo tốt lành.

Về cơ bản, khi bạn muốn sử dụng một biểu tượng hay một hình ảnh trong thiết kế logo doanh nghiệp của bạn, bạn có thể đi bằng cách minh họa hoặc liên kết, nhưng bạn phải rất cẩn thận với một trong hai sự lựa chọn. Hãy chắc chắn để luôn luôn kết nối với năng lượng phong thủy của hình ảnh hoặc biểu tượng. Yêu cầu người khác làm thế nào họ cảm nhận về nó. Phong thủy là tất cả về năng lượng tốt và năng lượng tốt luôn luôn cảm thấy tốt. Hãy chú ý đến “cảm thấy tốt” yếu tố khi bạn kết hợp hình ảnh hoặc biểu tượng trong thiết kế logo doanh nghiệp của bạn.

Viết một bình luận