Cara liên hệ
Cara liên hệ

Messenger
Messenger

Zalo
Zalo

Gọi Cara
Gọi Cara

Quy tắc mắt xích yếu

Quy tắc mắt xích yếu ( trong cuốn 17 nguyên tắc làm việc nhóm của tác giả John C.Maxwell )

Quy tắc mắt xích yếu nói rằng: “Sức mạnh của đội sẽ bị tác động bởi mắt xích yếu nhất”. Trước khi nhìn lại nhóm của mình, đánh giá đội nhóm của mình, hãy tập trung tìm ra ai là mắt xích yếu nhất.

3 điều về cuộc hành trình #

1. Không phải ai cũng muốn tham gia hành trình cùng bạn . Mọi người sẽ LỰA CHỌN những chuyến đi khác nhau .
2. Không phải ai cũng NÊN  tham gia hành trình cùng bạn.
Bên cạnh đó hãy ghi chữ “NĂNG LỰC”. Một số người có năng lực hoặc tài năng không cho phép họ tham gia cuộc hành trình .
3. Không phải ai cũng CÓ THỂ tham gia hành trình cùng bạn. 
Bên cạnh đó hãy ghi chữ “TIỀM NĂNG”.
Cái tôi muốn các bạn hiểu về HÀNH TRÌNH, về QUY TẮC MẮT XÍCH là khi bạn đưa đội lên đỉnh vinh quang hoặc đi đến mục tiêu, khi dẫn dắt đội trên hành trình này, tôi chắc chắn sẽ có người ở lại phía sau.

Dưới đây là chia sẻ về Quy tắc mắt xích yếu trong doanh nghiệp: #

Powered by BetterDocs