Cara liên hệ
Cara liên hệ

Messenger
Messenger

Zalo
Zalo

Gọi Cara
Gọi Cara

Nguyên tắc quả táo thối

Nguyên tắc quả táo thối ( trong cuốn 17 nguyên tắc làm việc nhóm của tác giả John C.Maxwell ) #

“Quả táo thối” chỉ một cá nhân không hề phù hợp với nơi làm việc, không phù hợp từ thái độ, năng lực cho tới cam kết cống hiến. Ở tranh biếm họa dưới đây, “quả táo thối” đơn giản là cá nhân không hề có những phẩm chất tốt đẹp như các quả táo nhỏ còn lại:

  • Thiếu kỷ luật
  • Thiếu trách nhiệm
  • Thiếu chủ đông
  • Thiếu sáng tạo
  • Lười biếng
  • Thiếu chuyên nghiệp
  • Uy tín thấp

Quả táo thối nẫu bị sâu ruột từ bên trong, chuyển màu xấu xí khác hẳn những quả táo đỏ hồng, tốt đẹp, đầy tiềm năng còn lại. Táo thối là phiên bản hoàn toàn trái ngược với táo ngon, nhưng ở mức độ tệ nhất.

Dưới đây là chia sẻ về nguyên tắc quả táo thối trong doanh nghiệp:
#

Powered by BetterDocs